Conditions

close

result 31223 件

Thumnail
creator Harada, Tadashi; Tanaka, Kohji; Kiyomihara, Masaki; Maeda, Kohsaku; イノウエ, シンゴ; Tsujino, Tetsuhiro; Itoh, Yoshiaki; Kata, Kohji; 中島 英元; Yamamoto, Michinao; Sugiyama, Masaru; Ishikawa, Takenori;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01
Thumnail
creator Ito, Kazue; Ishida, Manami; Iwami, Yuko; Ohta, Kayoko; Yamaguchi, Kazunori; Tanne, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01
Thumnail
creator Yatsuzuka, Hiroko; Ito, Kazue; Iwami, Yuko; Nagakane, Noriko; Shimoda, Miwa; Tanne, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01
Thumnail
creator Yoshiga, Koji; Ichikawa, Takeshi; Kayada, Yoshiaki; Miyauchi, Shinobu; Tsumura, Masanori; Sakurai, Kazuhiro; Kunishi, Masanori; Takada, Kazuaki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01
Thumnail
creator Ishikawa, Takayoshi; Sannomiya, Yuki; Kan, Myoyo; Nagata, Aya; Samuta, Tsuyoshi; Shoto, Makiko; Yamaguchi, Noriko; Nagasaka, Nobuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01
Thumnail
creator Ishikawa, Takayoshi; Sannomiya, Yuki; Kan, Myoyo; Nagata, Aya; Samuta, Tsuyoshi; Shoto, Makiko; Yamaguchi, Noriko; Nagasaka, Nobuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01
Thumnail
creator Suei, Yoshikazu; Tanimoto, Keiji; Taguchi, Akira; Yamada, Toshikazu; Otani, Keiko; Toratani, Shigeaki; Ichikawa, Kenji; Miwa, Ta keshigean; Ishikawa, Takenori;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01
Thumnail
creator Higashi, Tomie; Takemoto, Toshinobu; Tanikawa, Masao; Okamoto, Hioshi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01
Thumnail
creator Suei, Yoshikazu; Tanimoto, Keiji; Taguchi, Akira; Yamada, Toshikazu; Ichikawa, Kenji; Toratani, Shigeaki; Takeshige, Miwa; Ishikawa, Takenori; Wada, Takuro;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01
Thumnail
creator Miyasako, Takanori;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01
Thumnail
creator Sasahara, Hisako;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01
Thumnail
creator Kamayama, Kenji;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01
Thumnail
creator Wakasa, Kunio; Urabe, Hidenori; Satou, Naoki; Shintani, Hideaki; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01
Thumnail
creator Wakasa, Kunio; Hirose, Tomoji; Ikeda, Atsuharu; Yoshida, Yasuhiro; Akagawa, Yasumasa; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01
Thumnail
creator Wakasa, Kunio; Hirose, Tomoji; Ikeda, Atsuharu; Yoshida, Yasuhiro; Akagawa, Yasumasa; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01
Thumnail
creator Wakasa, Kunio; N. A. Chowdhury; R. Priyawan; Nurhayaty Natsir; Yoshida, Yasuhiro; Ikeda, Atsuharu; Hirose, Tomoji; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01
Thumnail
creator Matsumae, Izurni; Tsuga, Kazuhiro; Nakata, Fumie; Sanbuichi, Fukunobu; Habu, Eisaku; Akagawa, Yasumasa; Shintani, Hideaki; Iwamoto, Yoshifumi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01
Thumnail
creator Sagara, Masaaki; Kamayama, Kenji; Kubo, Takayasu; Wadamoto, Masayoshi; Hashimoto, Masaki; Akagawa, Yasumasa; Kotani, Kazunori;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01
Thumnail
creator Kunishi, Masanori; Yoshiga, Koji; Tsumura, Masanori; Ohshima, Kazuhiko; Nakajo, Tetsuko; Takada, Kazuaki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01
Thumnail
creator Kozai, Katsuyuki; Takeda, Chikako; Nakayama, Ryusuke; Nitani, Keiko; Miura, Kazuo; Nagasaka, Nobuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01