Conditions

close

result 31223 件

Thumnail
creator Ohno, Shigeru; Nonoyama, Daisuke; Lee, Kayou; Kawahara, Miyuki; Honda, Koubun; Sasaki, Akiko; Shindo, Kayo; Tanaka, Eiji; Tanne, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1999-06-01
Thumnail
creator Higashikawa, Koichiro; Miyauchi, Miwa; Sugiyama, Masaru; Ishikawa, Takenori;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1999-06-01
Thumnail
creator Tsuruda, Hitoshi; Yabuno, Hiroshi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1999-06-01
Thumnail
creator Tamagami, Mami;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1999-06-01
Thumnail
creator Ueshige, Morikatsu;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1999-06-01
Thumnail
creator Takahashi, Akira;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1999-06-01
Thumnail
creator Shindoi, Nobuaki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1999-06-01
Thumnail
creator Kagai, Kiyoshi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1999-06-01
Thumnail
creator Urabe, Masaji;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1999-06-01
Thumnail
creator Ninomiya, Yoshiaki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1999-06-01
Thumnail
creator Domen, Tamiko;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1999-06-01
Thumnail
creator Taguchi, Akira; Otani, Keiko; Suei, Yoshikazu; Ohtsuka, Masahiko; Tanimoto, Keiji; Kumakura, Isami;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1999-06-01
Thumnail
creator Nakamasu, Kazuko;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 30
issue Issue 2
date of issued 1998-12-01
Thumnail
creator Makihira, Seicho;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 30
issue Issue 2
date of issued 1998-12-01
Thumnail
creator Nahara, Yukinori; Yamaguchi, Sumio; Nakayama, Ryusuke; Miyake, Yujiro; Kawahara, Michio;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 30
issue Issue 2
date of issued 1998-12-01
Thumnail
creator Fujii, Hiroshi; Okane, Hideaki; Yoshioka, Shinichi; Komura, Ikuhiro; Yoshida, Mitsuyoshi; Hosokawa, Ryuji; Kubo, Takayasu; Wadamoto, Masayoshi; Satomi, Keiichi; Sato, Yuuji; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 30
issue Issue 2
date of issued 1998-12-01
Thumnail
creator Sano, Rinzo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 30
issue Issue 2
date of issued 1998-12-01
Thumnail
creator Igaki, Koichi; Maeda, Kohsaku; Neishi, Yuji; Harada, Tadashi; Ogawa, Ikuko; Ishikawa, Takenori;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 30
issue Issue 2
date of issued 1998-12-01
Thumnail
creator Tanimoto, Keiji;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 30
issue Issue 1
date of issued 1998-06-01
Thumnail
creator Inoue, Shingo; Maeda, Kohsaku; Nakajima, Hidemoto; Harada, Tadashi; Yamamoto, Michinao; Itoh, Yoshiaki; Tanaka, Kohji; Sugiyama, Masaru; Ogawa, Ikuko; Ishikawa, Takenori;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 30
issue Issue 1
date of issued 1998-06-01