Conditions

close

result 31222 件

Thumnail
creator Motokawa, Hirotaka;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 2003-06-01
Thumnail
creator Khaleda, Akhter;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 2003-06-01
Thumnail
creator Nakanoda, Shin-ichi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 2003-06-01
Thumnail
creator 池田 敦治; 若狹 邦男;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 2003-06-01
Thumnail
creator Tanne, Kazuo; Nagataki, Takao; Lin, Meiki H.; Sasaki, Akiko;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 34
issue Issue 2
date of issued 2002-12-01
Thumnail
creator Nakashima, Masaru;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 2003-06-01
Thumnail
creator Nobumori, Takeshi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 2003-06-01
Thumnail
creator Takekoshi, Toshihide;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 2003-06-01
Thumnail
creator Sadamori, Shinsuke; Hamada, Taizo; Abekura, Hitoshi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 34
issue Issue 2
date of issued 2002-12-01
Thumnail
creator Ikeda, Atsuharu; Wakasa, Kunio;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 34
issue Issue 2
date of issued 2002-12-01
Thumnail
creator Shimasue, Hiroshi; Igaki, Koichi; Tohmori, Hidetoshi; Miyauchi, Miwa; Itoh, Yoshiaki; Ohta, Kouji; Sakata, Keiko; Inoue, Shingo; Sugiyama, Masaru; Ishikawa, Takenori;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 34
issue Issue 2
date of issued 2002-12-01
Thumnail
creator Nahara, Yukinori; Teshima, Wataru; Hamada, Taizo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 34
issue Issue 1
date of issued 2002-06-01
Thumnail
creator Taguchi, Norihiro; Ogawa, Tetsuji; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 34
issue Issue 1
date of issued 2002-06-01
Thumnail
creator Kimoto, Naotaka;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 34
issue Issue 2
date of issued 2002-12-01
Thumnail
creator Nahara, Yukinori; Wakata, Kazuhide; Yamaguchi, Masato; Teshima, Wataru; HamadaTaizo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 34
issue Issue 2
date of issued 2002-12-01
Thumnail
creator Murata, Hiroshi; Hamada, Taizo; Chimori, Hiroki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 34
issue Issue 1
date of issued 2002-06-01
Thumnail
creator Hong, Guang; Murata, Hiroshi; Hamada, Taizo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 34
issue Issue 1
date of issued 2002-06-01
Thumnail
creator Fujita, Kazuya;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 34
issue Issue 1
date of issued 2002-06-01
Thumnail
creator Hosokawa, Ryuji; Chiba, Daisuke; Nakamoto, Tetsuji; Takekoshi, Toshihide; Hiasa, Kyo; Kubo, Takayasu; Tsuga, Kazuhiro; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 34
issue Issue 1
date of issued 2002-06-01
Thumnail
creator Shigekawa, Makoto;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 34
issue Issue 1
date of issued 2002-06-01