Thumnail
creator Sakamoto, Tatsuro;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 42
date of issued 2011-03
SelfDOI 10.15027/31442
Thumnail
creator Saito, Yasuo;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 42
date of issued 2011-03
SelfDOI 10.15027/31441
Thumnail
creator Kuzuki, Koichi;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 42
date of issued 2011-03
SelfDOI 10.15027/31440
Thumnail
creator Kaneko, Tsutomu;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 42
date of issued 2011-03
SelfDOI 10.15027/31439
Thumnail
creator Ushiogi, Morikazu;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 42
date of issued 2011-03
SelfDOI 10.15027/31438
Thumnail
creator Li, Min;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 42
date of issued 2011-03
SelfDOI 10.15027/31437
Thumnail
creator Watanabe, Yoshiei;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 42
date of issued 2011-03
SelfDOI 10.15027/31436
Thumnail
creator Hada, Yumiko;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 42
date of issued 2011-03
SelfDOI 10.15027/31435
Thumnail
creator Fukudome, Hideto;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 42
date of issued 2011-03
SelfDOI 10.15027/31434
Thumnail
creator Oba, Jun;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 42
date of issued 2011-03
SelfDOI 10.15027/31433
Thumnail
creator Huang, Futao;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 42
date of issued 2011-03
SelfDOI 10.15027/31432
Thumnail
creator Research Institute for Higher Education, Hiroshima University; Yamamoto, Shinichi; Tokunaga, Tamotsu; Amano, Ikuo; Hada, Yumiko; Fukudome, Hideto; Kobayashi, Tetsuo; Shima, Kazunori; Daizen, Tsukasa; Murasawa, Masataka; Yano, Masakazu;
journal title Reviews in higher education
date of issued 2011-04-28
SelfDOI 10.15027/31431
Thumnail
creator Kano, Yoshimasa; Kuzuki, Koichi; Nishimoto, Kayo; Shoraku, Ai; Yamamoto, Tamami; Kiyokuni, Yuji;
journal title Reviews in higher education
date of issued 2011-03-31
SelfDOI 10.15027/31430
Thumnail
creator Shima, Kazunori;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 41
date of issued 2010-03
SelfDOI 10.15027/30721
Thumnail
creator Shima, Kazunori;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 40
date of issued 2009-03
SelfDOI 10.15027/30720
Thumnail
creator Yamamoto, Shinichi;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 21
date of issued 1992-03
SelfDOI 10.15027/29335
Thumnail
creator Yamamoto, Shinichi;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 38
date of issued 2007-03
SelfDOI 10.15027/29334
Thumnail
creator Hotta, Taiji;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 39
date of issued 2008-03
SelfDOI 10.15027/27505
Thumnail
creator Otsuka, Yutaka;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 36
date of issued 2006-03
SelfDOI 10.15027/27504
Thumnail
creator Yamasaki, Hirotoshi;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 34
date of issued 2004-03
SelfDOI 10.15027/27503