Thumnail
creator Aoki, Takao;
journal title 人間文化研究
issue Issue 1
date of issued 2009-03-16
Thumnail
creator Aoki, Takao;
journal title 藝術研究
issue Issue 16
date of issued 2003-07-11
Thumnail
creator Aoki, Takao;
journal title 藝術研究
issue Issue 15
date of issued 2002-07-11
Thumnail
creator Aoki, Takao;
journal title 藝術研究
issue Issue 14
date of issued 2001-07-11
Thumnail
creator Aoki, Takao;
journal title 藝術研究
issue Issue 13
date of issued 2000-07-11
Thumnail
creator Aoki, Takao;
journal title 藝術研究
issue Issue 10
date of issued 1997-07-11
Thumnail
creator Aoki, Takao;
journal title 藝術研究
issue Issue 2
date of issued 1989-07-22
Thumnail
creator Higuchi, Satoshi; Yamauchi, Noritsugu; Dobashi, Takara; Maruyama, Yasushi; Mori, Toshiaki; Ueda, Yasunari; Aoki, Takao; Suzuki, Yumiko;
Thumnail
creator Kanata, Susumu; Saito, Minoru; Shidehara, Eichi; Mizushima, Hiromasa; Kotou, Tetsuaki; Narisada, Kaoru; Hara, Masayuki; Nagata, Yujiro; Aoki, Takao; Anzai, Shin-ichi; Kodera, Tsukasa; Shinagawa, Tetsuhiko; Takahashi, Norio; Kato, Hiroko;
Thumnail
creator Kanata, Susumu; Saito, Minoru; Shidehara, Eichi; Mizushima, Hiromasa; Hara, Masayuki; Nagata, Yujiro; Kotou, Tetsuaki; Aoki, Takao; Kodera, Tsukasa; Takahashi, Norio; Anzai, Shin-ichi; Watanabe, Nozomi;