Thumnail
creator Yanase, Yosuke;
journal title 教育学研究紀要. 第一部
volume Volume 47
date of issued 2002-03-21
Thumnail
creator Yanase, Yosuke;
journal title 教育学研究紀要. 第二部
volume Volume 33
date of issued 1988-03-21
Thumnail
creator Yanase, Yosuke;
journal title 教育学研究紀要. 第二部
volume Volume 35
date of issued 1990-03-21
Thumnail
creator Yanase, Yosuke;
journal title 教育学研究紀要. 第二部
volume Volume 36
date of issued 1991-03-21
Thumnail
creator Yanase, Yosuke;
journal title 教育学研究紀要. 第二部
volume Volume 37
date of issued 1992-03-21
Thumnail
creator Yanase, Yosuke;
journal title 日本教科教育学会誌
volume Volume 25
issue Issue 2
date of issued 2002-09-30
Thumnail
creator Yanase, Yosuke;
journal title CASELE research bulletin
issue Issue 17
date of issued 1987-09-01
Thumnail
creator Yanase, Yosuke;
journal title CASELE research bulletin
issue Issue 18
date of issued 1988-09-01
Thumnail
creator 広島大学教育学部英語教育研究室; Matsumura, Mikio; Miura, Shogo; Takahashi, Toshiaki; Mori, Shigeru; Yanase, Yosuke; Mitarai, Yasushi; Yamashita, Junko; Matsuura, Nobukazu; Imai, Hiroyuki; Mizuno, Koichi; Ikebe, Yuji;
journal title CASELE research bulletin
issue Issue 19
date of issued 1989-10-25
Thumnail
creator Yanase, Yosuke;
journal title CASELE research bulletin
issue Issue 19
date of issued 1989-10-25
Thumnail
creator Yanase, Yosuke;
journal title CASELE research bulletin
issue Issue 20
date of issued 1990-10-01
Thumnail
creator Yanase, Yosuke;
journal title CASELE research bulletin
issue Issue 20
date of issued 1990-10-01
Thumnail
creator Yanase, Yosuke;
journal title CASELE research bulletin
issue Issue 21
date of issued 1991-10-01
Thumnail
creator Yanase, Yosuke;
journal title CASELE research bulletin
issue Issue 21
date of issued 1991-10-01
Thumnail
creator Yanase, Yosuke;
journal title CASELE research bulletin
issue Issue 22
date of issued 1992-10-01
Thumnail
creator Yanase, Yosuke;
journal title CASELE research bulletin
issue Issue 22
date of issued 1992-10-01
Thumnail
creator Yanase, Yosuke;
journal title CASELE research bulletin
issue Issue 31
date of issued 2001-10-01
Thumnail
creator Yanase, Yosuke;
journal title CASELE research bulletin
issue Issue 32
date of issued 2002-08-01
Thumnail
creator Yanase, Yosuke;
journal title CASELE research bulletin
issue Issue 33
date of issued 2003-06-02
Thumnail
creator Yanase, Yosuke;
journal title CASELE research bulletin
issue Issue 33
date of issued 2003-06-02